Voor bestellingen die vóór 14.00 uur worden geplaatst, is levering op de volgende werkdag mogelijk of kunt u een gewenste leveringsdatum kiezen
24-h.-Bezorgservice
Eenvoudige bestelling
Hoogste kwaliteit

Annuleringsbeleidn


Annuleringsbeleid

U heeft het recht dit contract zonder opgave van redenen te herroepen. De annuleringstermijn eindigt om 16.00 uur op de dag vóór de aangegeven leveringsdatum. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Cleangas GmbH & Co.KG, Zur Hoppecke 22 - 26, 34508 Willingen, Tel: +49 56 32/96 97 0 / Fax: +49 56 32/96 97 17 of per e-mail: info@trockeneis-direkt.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping (bijvoorbeeld per e-mail). Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Er is geen mogelijkheid tot herroeping voor droogijsleveringen in de verzendingsstatus, aangezien volgens §312g, lid 1, van het Verdrag de lidstaten de mogelijkheid hebben om de levering te herroepen. 2 Nr. 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of de staat en hoeveelheid van de levering om fysieke redenen niet identiek kan zijn met de retourzending.

Voorbeeld van een annuleringsformulier:

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar:

CLEANGAS GmbH & Co KG
Zur Hoppecke 22-26 - 34508 Willingen

info@trockeneis-direkt.de

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)

- Besteld op (*):
- Naam van de consument(en):
- Adres van de consument(en): - Handtekening van de consument(en)

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.